Styremøte 25.04.24

Referat fra styremøte 25.04.24:


Styremøte 24.04.24
Til stede: Morten, Odd, Liv, Karoline (referent)
Ikke til stede: Anette

SAKER SOM BLE TATT OPP I DAG:

 • FORSLAG OM PENGEDONASJON
  Donasjon til cachetur.no ble fremmet som forslag. Full enighet av oppmøtt styre om at dette er en fin ide; overføre 5000 over nettbank. Vi endte på summen kr 5000,- da det er ca det vi har fått inn fra grasrota i første periode (4 mnd) i 2024. Vi skriver et innlegg på fb/nettsiden om dette for å informere om dette.
 • BANKEN
  Morten får nå tilgang til banken (iløpet av en dag eller to)
 • REGISTRERING OG REFERATER
  Morten sender inn referat fra årsmøte til altinn; registrere nye personer i styret, referat fra årsmøte ut på nettsiden,
 • REFERATER FRA STYREMØTER
  Referat fra styremøter vil herretter bli lagt ut på nettsiden så alle kan se hva som rører seg og planlegges
 • BÅTEVENTET PÅ GRØNNESET
  Båtevent på grønneset 31.8-1.9: Vi har fått godkjenning fra kommunen til camping på parkeringsplassen og lån av kanoer mm., vi avholder eget styremøte som kun tar for seg detaljplanlegging og utførelsen dette eventet (etter nebben-eventene?),
 • Praktisk planlegging av båteventet: Grilling (hvem/hvordan), innkjøp av mat, arrangering av leker etc (kubb/badminton/båt/…), loddsalg (premier, donere pengene vi får inn på loddsalget,…)
 • MEDLEMSSKAP
  Vi har drøftet videre temaet betalt medlamsskap i TB, hva som taler for og imot, dette må tas opp igjen ved fulltallig styre, vi ser dessuten ikke noen grunn til å innføre dette dersom TB legges ned neste år (noe som har vært et overhengende tema i år),
 • HALTEN
  Det ble fremmet et ønske/forslag om en tur til øya Halten utenfor Trøndelagskysten, vi ser litt på dette (transport etc.),
 • INFO OM TB I LOGGENE VÅRE
  Vi diskuterer hva vi ønsker at denne teksten skal inneholde, hva den skal formidle og til hvem, kun på logger i Trøndelag, en tekst som alle og en hver kan legge ved i loggene sine om man ønsker som “reklame” for TB,
  Forslag: “Jeg er en del av Trønderbataljonen. Følg Trønderbataljonen på facebook og www.tronderbataljonen.no”. Forsiden til nettsiden er i denne forbindelse endret noe til en litt mer informativ og hyggelig velkomst.
 • FELLESTUR
  Vi planlegger en fellestur til “Sprek #14 Jovatnet”, infotekst er skrevet men vi har føreløpig ikke landet en dato. Vi ser an føret i skogen. Vi må også se på mulighetene for parkering.

OPPSUMMERING AV DAGENS STYREMØTE:

 • Vi donerer 5000,- til cachetur.no og skriver et innlegg på nett om dette.
 • Morten får tilgang til bankkontoen.
 • Morten ordner det formelle fra årsmøte på altinn.
 • Karoline legger ut referat fra dette styremøtet på nett.
 • Vi kommer tilbake til dato for neste styremøte som skal ta for seg kun båteventet til sommeren. En infotekst om at det vil komme et båtevent blir lagt ut på nett.
 • Temaet “betalt medlemsskap” har vi ikke konkludert med noe i dag.
 • Forslaget om en tur til Halten er fortsatt et forslag/ønske og noe vi må se mer på før vi eventuelt kan gå videre med. Per nå har vi nok med fellestur og båtevent til sommeren.
 • Vi ble enige om en loggtekst med info om TB vi likte, og vil nå legge ved denne i loggene våre i Trøndelag. Andre cachere må gjerne bruke samme tekst i sine logger i Trøndelag om de måtte ønske.
 • Karoline legger ut teksten om fellestur (Sprek #14 Jovatnet) under fanen “Turer” på hjemmesiden.